Prace studenckie w projekcie MPV

Lp. Rok akademicki Autor (Autorzy) Tytuł Typ pracy
1 2000/2001 Piotr Kowalewski, Daniel Kubiak Projekt kinematyki i dobór układu napędowego manipulatorów pojazdu MPV praca zaliczeniowa z przedmiotu: Podstawy Konstrukcji Maszyn, Polit. Wrocławska, Wydział Mech. III rok mgr
2 2000/2001 Marek Strąpoć Wysięgnik teleskopowy do pojazdu MPV praca zaliczeniowa z przedmiotu: Podstawy Konstrukcji Maszyn, Polit. Wrocławska, Wydział Mech. III rok mgr, sem
3 2002/2003 Michał Szelągowski Sterowanie wysięgnikiem załogowego pojazdu marsjańskiego - MPV praca dyplomowa, Polit. Wrocławska, Wydz Mech. V rok mgr, obrona 14.11.2003r, ocena : celujący
4 2002/2003 Joanna Kozicka Habitaty w ekstremalnych warunkach na przykładzie bazy na Marsie praca doktorska, Polit. Gdańska, Wydział Architektury. II rok stud. dokt
5 2003/2004 Joanna Kozicka praca dyplomowa ASP Wrocław V rok wzornictwo przemysłowe