Oferta dla studentów

Przedstawiamy ofertę tematów prac dyplomowych zgodnych z obszarem zainteresowania studenta i zapotrzebowaniem w projekcie MPV.

Tematy są proponowane indywidualnie.