Kontakt

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Mars Society na Politechnice Wrocławskiej jest dr hab. inż. Franciszek
Przystupa, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej.
Politechnika Wrocławska
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
dr hab. inż. Franciszek Przystupa
ul. Łukasiewicza 7/9
50-371 Wrocław
przyst@nwikem.ikem.pwr.wroc.pl
tel. (0-71) 320-27-75


Politechnika Wrocławska
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Krzysztof Biernacki
ul. Łukasiewicza 7/9
50-371 Wrocław
krzysztof.b_777@wp.pl
tel/fax/0-71-3202776
tu kieruj korespondencję nagłówkiem: SKN Mars Society PWr


Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczny
dr inż Krzysztof Biernacki
pokój 206, budynek B-5
tel. (0-71) 320-29-24