Krótka historia projektu MPV

Mars Society Polska bierze udział w programie tzw. analogu pojazdu MPV.

Wersji uproszczonej przeznaczonej do testów na Ziemi. 27 marca 2000 roku stowarzyszenie The Mars Society ogłosiło konkurs na opracowanie konstrukcji hermetycznego pojazdu wyprawowego dla załogowej misji na Marsa (projekt Mars Direct). Stowarzyszenie The Mars Society tworz± obecni i byli pracownicy NASA, zainteresowani badaniami i przyszł± wypraw± załogow± na Marsa. Członkowie i sympatycy polskiego oddziału The Mars Society MARS SOCIETY POLSKA, przyst±pili do konkursu i w kwietniu 2000r wysłali zgłoszenie do USA. Główne założenia projektu zostały zaprezentowane przez dr. Z.Klimkiewicza, w trakcie III Konferencji The Mars Society w Toronto, w Kanadzie.

Polski projekt konkurował z 21 innymi z całego ¶wiata.

W listopadzie 2000 roku komisja podjęła decyzję - polski projekt zakwalifikował się do finału wraz z czterema innymi ? dwoma z USA, jednym z Kanady i jednym z Australii. Drużyny, które znalazły się w finale mog± liczyć na czę¶ciowe finansowanie budowy prototypu ze strony amerykańskiego oddziału Mars Society.


Komputerowa wizja polskiego projektu pojazdu MPV

Po zakwalifikowaniu naszego projektu do finału rozpoczęli¶my prace nad budow± prototypu, tzw. analogu ? wersji uproszczonej pojazdu MPV do testów na Ziemi.

Ze względu na zbliżone parametry techniczne zdecydowali¶my się na budowę prototypu w oparciu o podwozie wojskowego Stara266. Odpowiedni pojazd otrzymali¶my od Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu 6 grudnia 2001 roku. 6 grudnia 2001 Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu przekazała samochód Star266 na dla Studenckiego Koła Naukowego Mars Society przy Politechnice Wrocławskiej na potrzeby budowy analogu marsjańskiego hermetycznego pojazdu wyprawowego MPV (Mars Pressurized Vehicle) według projektu Polskiego Oddziału Towarzystwa Marsjańskiego The Mars Society, Mars Society Polska.


(¬ródło: serwis internetowy Wieczoru Wrocławia, 7.12.2001)

Naszym obecnym celem jest zbudowanie na bazie tego samochodu wersji analogowej pojazdu MPV, przeznaczonej do testów na Ziemi.


Widok ogólny podwozia samochodu Star266

Widok ogólny analogu pojazdu MPV, na bazie samochodu Star266


AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
ul.Nowowiejska 28a
00-911 Warszawa
tel. (+ 48 22 ) 626 81 30
fax (+ 48 22) 626 81 26
marketing@amw.com.pl
nieruchomosci@amw.com.pl