Nasza działalność w roku 2004

1. Prezentacja projektu MPV i udział w komisji oceniającej w Zawodach modeli robotów i pojazdów ratowniczych w MDK im. M.Kopernika we Wrocławiu, 25.01.2004; zobacz

2. Prezentacja podczas seminarium Mars coraz bliżej na PWr- 17 lutego 2004r, zrealizowanego we współpracy z Fundacją Koppok, zobacz

3.Wizyta w szkole podstawowej nr 12. we Wrocławiu, 05.2004r

4.Cykl wykładów pt. Polskie Badania Marsa 18 września 2004 w ramach VII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

5.Warsztaty plastyczne dla dzieci do lat 15, pt Jestem na Marsie, 18 września 2004r w ramach VII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki