Nasza działalność w roku 2003

1. Prezentacja projektu MPV i udział w komisji oceniającej w Zawodach modeli robotów i pojazdów ratowniczych w MDK im. M.Kopernika we Wrocławiu, 12.01.2003; zobacz

2. Prezentacja podczas I Konferencji Naukowej Studentów na PWr- 19 i 20 maja 2003r z referatem Mars ofiara kosmicznej katastrofy.

3. Prezentacja podczas III Forum Niekonwencjonalnych Wynalazków i Pomysłów we Wrocławiu 7-8.11.2003.

4. Wizyta w gimnazjum nr 28 we Wrocławiu 12.2003r