Mars Society Polska:
  ::  Strona główna
  ::  Zarząd
  ::  Dane MSP
  ::  Statut stowarzyszenia
  ::  Deklaracja założycielska
  ::  Raporty
  ::  Studenckie Koło Naukowe

  Projekty:
  ::  Projekt MPV

  Zbiory MSP:
  ::  Archiwum artykułów
  ::  Zdjęcia i animacje
  ::  Forum
  ::  Księga gości
  ::  Linki

  MS na świecie:
  ::  Kwatera Główna w USA
  ::  Wielka Brytania
  ::  Kanada
  ::  Australia
  ::  Pozostałe oddziały
 
Formularz - dziennik
<< cofnij do artykułów | << cofnij do rrgtm


Projekt Towarzystwa Planetarnego "Czerwony Pojazd rusza na Marsa Misja Treningowa"

Formularz Dziennika Ucznia Nawigatora.

Twoje odpowiedzi w dzienniku powinny mieć łącznie do 1500 słów. Jeśli ściągnąłeś formularz dziennika z Internetu wydrukuj go. Wpisz swoje odpowiedzi i wyślij, jeśli zgłaszasz się na Uczenia Nawigatora. Odpowiedz na wszystkie pytania. Wypełniać czytelnym pismem lub na maszynie. Formularz ma 7 stron. Nie będzie on kompletny, jeśli nie wypełnisz wszystkich 7 stron. Wpisz swoje imię i nazwisko na odwrocie wszystkich 7 stron. Nie pisz na formularzu z rysunkiem.
Imię i nazwisko kandydata
Sprawdź, którego zestawu LEGO używałeś odpowiadając na pytania #1 do #4:
Red Rover, Red Rover
ROBOLAB Team Challenge Set
LEGO MINDSTOERMS Robotics Invention System
LEGO Dacta Control Lab
(zakreśl krzyżykiem odpowiedź)
Gdzie znajdował się zestaw?
Nazwa instytucji, (jeśli w domu wpisz miejsce zamieszkania) Ulica
Miasto Województwo Kod pocztowy
Kraj Numer telefonu (z numerem kierunkowym kraju, jeśli poza USA)
Pierwsze użycie zestawu: Data (M/D/R) Czas w dniu, kiedy rozpocząłem pracę
Ostatnie użycie zestawu: Data (M/D/R) Czas w dniu, kiedy rozpocząłem pracę
(w USA czas podaje się w systemie 12 godzinnym oznaczając AM przed południem i PM po południu)
Łączna liczba dni godzin lub minut korzystania z zestawu: Dni Godz. Min.
(Pamiętaj, że łączna ilość czasu pracy z zestawem nie jest decydującym czynnikiem selekcji Ucznia Nawigatora)

Instrukcja: Wpisz odpowiedzi na wszystkie pytania dziennika w miejscu poniżej każdego pytania.

Pytanie # 1
Część 1.
Kiedy rozkazałeś robotowi LEGO ruszyć się, ruszył następnie tak jak oczekiwałeś; nie tak daleko, jak oczekiwałeś lub mniej więcej tyle jak oczekiwałeś?

(miejsce na odpowiedź)

Część 2.
Wyobraź sobie, że robot ma jedną kamerę zamontowaną na nim. Gdziekolwiek twój robot pojedzie, kamera przekazuje obraz terenu z przodu. Jeśli używasz obrazu w celu podjęcia decyzji gdzie robot pojedzie, to nazywa się to teleoperacją. Jaka jest różnica między obrazem terenu wykonanego przez kamerę i widokiem, jaki oczy człowieka zobaczyłyby patrząc na obecny teren przed nimi? Dlaczego one się różnią? Wskaż, jakie różnice czynią teleoperację łatwiejszą lub trudniejszą do wykonania, kiedy próbujesz ruszyć robota do konkretnego miejsca? (miejsce na odpowiedź)

Pytania #2 do #4:
Odpowiedz na pytania w oparciu o ogólną wiedzę i doświadczenie, które zdobyłeś w operowaniu twoim zestawem LEGO.

Pytanie #2.
Rozważ poniższe informacje i odpowiedz na część 1 i 2 pytania.
Kiedy uczennica Simonetta pierwszy raz zdalnie kierowała jej robotem LEGO, pierwszą komendą była: jedź naprzód. Dla tego ruchu ustawiła zasilanie na najniższym możliwym poziomie i czas, którym powinna pojechać do przodu do 5 sekund. Dała jeszcze robotowi 3 dodatkowe komendy na tym samym terenie. Tabela poniżej przedstawia 4 polecenia Simonetty, ustawienia zasilania i czas trwania każdego ruchu.

Komenda:                                poziom zasilania    Czas trwania
Komenda #1: jedź naprzód      Najniższy              5 sekund
Komenda #2: jedź naprzód      Najwyższy            1 sekunda
Komenda #3: jedź naprzód      Najniższy              10 sekund
Komenda #4: jedź naprzód      Najwyższy             4 sekundy

Simonetta zanotowała, że komenda #2 dała dłuższą odległość przebytą przez robota niż komenda #3.

Część 1. Robot Simonetty jest na tym samym terenie, kiedy wydawano powyższe polecenia. Robot jest bardzo daleko od małej skały, ale może pojechać prosto do niej. Simonetta chciałaby podjechać robotem do skały dając tyle komend ile można. Jest dobrze dla robota przejechać przez skałę i dalej za nią na ostatnią komendę. Simonetta może kierować robotem dając cały czas te same polecenie, ale każde wydane polecenie, nawet, jeśli jest powtórzone, liczy się jako następne. Które z czterech powyższych poleceń powinna Simonetta użyć, aby dojechać do skały i dlaczego? (miejsce na odpowiedź)

Część 2. Robot Simonetty jest na tym samym terenie, jak poprzednio, ale bardzo blisko dużej skały będącej przed nim. Simonetta potrzebuje dotknąć skały delikatnie czujnikiem kontaktowym z przodu robota. Która z czterech komend powyżej daje Simonetcie najlepszą kontrolę oraz okazję do skorygowania kursu podejścia do skały i dlaczego? (miejsce na odpowiedź)

Pytanie #3.
Odpowiedz na część 1 pytania w miejscu powyżej rysunku, a na część 2 korzystając z rysunku.
Część 1. Robot poniżej (narysowany z góry) ma 4 koła (linie przerywane pozwalają tobie widzieć przez robota tak, aby pokazać wszystkie koła). Robot ma silniki, których nie pokazano. Silniki są takie same i koła robota są tego samego rozmiaru. Lewy silnik steruje przednim i tylnym kołem po lewej stronie. Prawy silnik steruje przednim i tylnym kołem po prawej stronie. Silniki zawsze obracają swoje koła z tą samą mocą i w tym samym czasie. Uczeń Adila daje robotowi polecenie. Komenda nakazuje lewemu silnikowi ruszyć lewe koła do przodu, a w tym samym czasie prawy silnik obraca prawe koła do wstecz. Jak myślisz, co robot Adili zrobi?

(miejsce na odpowiedź)

[RYSUNEK] Left - lewa strona, Right - prawa strona, Front - przednie koło, Rear - tylne koło.

Część 2. Załóż, że każde z kół robota zostawi linię w piasku, jeśli robot porusza się. Używając rysunku narysuj początek śladów robota w piasku, zaczynając od dołu każdego koła, aby zilustrować, gdzie twoim zdaniem robot ruszy po komendzie Adili.

Pytanie #4.
Przemyśl najpierw poniższe informacje, a potem odpowiedz na część 1 i 2 pytania.
Dwa roboty poniżej są pokazane z boku. Robot A ma małe koła, które są jednakowe. Robot B ma duże koła, które są także jednakowe. W dół jednego z kół uderza kamień i nie odpada, nawet, jeśli robot porusza się.

[RYSUNEK] Pebble - kamień

Część 1. Jeśli dwa roboty pokonują tą samą odległość na tym samym terenie, który kamień obróci się na kole najwięcej razy, czy kamień na kole robota A, czy kamień na kole robota B i dlaczego? (miejsce na odpowiedź)

Część 2. Robot A i robot B są na linii startowej wyścigu na tym samym terenie. Zwycięzcą wyścigu będzie robot, który jest na czele, kiedy silniki obrócą kołami robota jeden pełny obrót. Którym robotem chciałbyś kierować, jeśli chciałbyś wygrać wyścig, robotem A czy robotem B i dlaczego? (miejsce na odpowiedź)

Pytania #5 do #11 wymagają przestudiowania rysunku na stronie 7. Postępuj według wskazówek w celu ukończenia tej części dziennika.

Obrazki Rysunku Dziennika przedstawiają hipotetyczny Teren Marsjański z wieloma regionami. Jest bardzo wiele interesujących skał na terenie. Kolor skał na rysunku jest określony przez obecność lub brak linii na skałach. Linie skośne wskazują na ciemny czerwonawy kolor na obszarze zaznaczonym przez te linie. Jeśli brak skośnych linii na skale, zakłada się jasno czerwonawy kolor na całej skale. Jeśli skośne linie są na jednej części skały, zakłada się, że kolor ciemno czerwonawy jest na części zajętej przez linie, a pozostała jest jasno czerwonawa. Jeśli cała skała ma skośne linie, to ona cała jest ciemno czerwonawa. (Skorzystaj z legendy rysunku, aby ułatwić określenie koloru każdej skały na rysunku). Jeśli skała lub część gruntu ma inny kolor nie określony na legendzie, zostanie określona kolorem na niej. Żadna ze skał nie jest nazwana, tak jak żadne z oznaczeń nie wskazuje koloru lub innej opisowej informacji. Tylko regiony mają aktualne nazwy, takie jak "Region Ameryki Południowej" i obszary w przerywanych liniach pod nazwą regionu, przedstawia, co robot napotka, jeśli tam podróżowałby. (Nie żadnego określonego powodu związanego z nazwą regionu - każdy region ma nazwę jednego z siedmiu kontynentów Ziemi - poza odróżnieniem go od innych regionów).

Twój mikrorobot jest taki sam, jak Marie Curie, z tymi samymi instrumentami. Oczekiwany czas życia mikrorobota to nie więcej niż 7 dni. Wszystkie obszary na rysunku, które są podpisane jako regiony mogą być przebyte robotem w ciągu jednego dnia, niezależnie, od którego zaczynasz wraz z czasem poświęconym na pobranie odczytu APXS (Spektrometru promieniowania alfa, protonowego i X) ze skały lub gruntu w tym regionie. (Możesz założyć, że twój mikrorobot może manewrować gdziekolwiek na każdym obszarze niezbędnym, aby pobrać odczyt APXS i wszystkie skały lub grunty w regionie mogą być dostępne dla APXS)

Nie możesz przemieszczać się przez obszary nie oznaczone jako regiony.

Twój mikrorobot może zepsuć się w czasie krótszym niż siedem dni. Może stanąć po pierwszym dniu lub po drugim albo po trzecim dniu i tak dalej. Na potrzeby dziennika robot będzie funkcjonował przez 7 pełnych dni. Ale musisz ciągle planować podróż tak, jakby misja mogłaby skończyć się w każdym momencie. Dlatego obszary, które odwiedzisz najpierw, muszą być tymi, gdzie twoim zdaniem dowiesz się najwięcej w kwestiach badań o kluczowym znaczeniu. W dwóch dniach wybranych przez ciebie, możesz pobrać dwa odczyty APXS w jednym regionie.

Musisz planować twoje komendy dla robota bazując na tym:
1) Czego dowiedziałeś się w poprzednich dniach,
2) Co ciebie ciekawi w obserwowanym terenie,
3) Jakie dane otrzymano z innych instrumentów lądownika.

Lądownik jest taki sam jak Mars Surveyor Lander 2001 (obecnie 2003) i decydujesz, jakie informacje przychodzą z instrumentów lądownika. Możesz przytaczać takie wyniki z instrumentów lądownika, aby wyjaśnić przyczyny twoich decyzji dotyczących aktywności robota. Nawet, jeśli nie możesz odwiedzić obszarów, których nie oznaczono jako regiony, możesz powiedzieć, jak one wpływają na to, co robisz.

Kiedy odwiedzasz region, możesz opisać cechy terenu, które robot odwiedza w słowach takich jak "duża skała w regionie Afryka". Jeśli mówisz o mniejszych skałach, możesz chcieć opisać je także przez wygląd: na przykład, "małe zaokrąglone skały na powierzchni w regionie Australia."

Kiedy opisujesz, co robot robi, możesz użyć prostych słów takich, jak "skierowano robota do regionu Europa" lub "pobieram odczyt APXS z tamtejszej dużej skały."

Kiedy wybierasz region do odwiedzin lub skałę do próbki, powiedz, dlaczego tam pojechałeś i czego chcesz się dowiedzieć. Dlaczego pojechałeś tam teraz, a nie przedtem? Dlaczego pojechałeś tam najpierw? Jak poszerzyłoby wyniki uzyskane przez przyrządy lądownika przez wprowadzenie robota w ten region? Jakie widoczne szczegóły sprowadziły ciebie tutaj? Czego nie jesteś w stanie dostrzec, a wpływa na twoje plany wobec robota w tym regionie? I gdzie wyruszysz potem i dlaczego?

Pytanie #5
Jakie są komendy dla robota w dniu marsjańskim 1 (lub Sol 1) i dlaczego?
(miejsce na odpowiedź)

Pytanie #6
Jakie są komendy dla robota w Sol 2 i dlaczego?
(miejsce na odpowiedź)

Pytanie #7
Jakie są komendy dla robota w Sol 3 i dlaczego?
(miejsce na odpowiedź)

Pytanie #8
Jakie są komendy dla robota w Sol 4 i dlaczego?
(miejsce na odpowiedź)

Pytanie #9
Jakie są komendy dla robota w Sol 5 i dlaczego?
(miejsce na odpowiedź)

Pytanie #10
Jakie są komendy dla robota w Sol 6 i dlaczego?
(miejsce na odpowiedź)

Pytanie #11
Jakie są komendy dla robota w Sol 7 i dlaczego?
(miejsce na odpowiedź)

Pytanie #12
Specjaliści misji Jacek i Natasza przeczucia na temat dowiedzenia obecności wody w przeszłości na Marsie. Robot jest już na granicy swego funkcjonowania. Jacek czuje, że robot powinien podjechać do kilku skał widocznych w kamerze panoramicznej, które są wyrzeźbione przez wiatr. Wiatr do tego potrzebuje lotnego piasku tak ściernego, jak na Ziemi. Aby on powstał, musiała być płynąca woda. Natasza zaś czuje, że robot powinien wrócić, do lądownika i wykonać pomiar APXS cząsteczek pyłu zebrały się dookoła magnesów. Ten pył jest interesujący. Bardzo małe cząstki, które mają silne własności magnetyczne można zinterpretować jako dowód na obecność żelaza w skorupie Marsa wymytego na powierzchnię przez wody podziemne. Jako kierownik operacji misji musisz rozstrzygnąć konflikt między dwoma naukowcami o to, co robot powinien zrobić dalej. Zgadzasz się, że robot niedługo będzie funkcjonował. Jacek i Natasza mają dobre argumenty na poparcie wysłania robota do dwóch odmiennych miejsc w celu wykonania obserwacji. Jak podejmiesz decyzję i jak to znajdzie odbicie w sposobie, który wybrałbyś do rozwiązania konfliktu między ludźmi?
(miejsce na odpowiedź)

[RYSUNEK]
Legend - Legenda
Dark Reddish - ciemno czerwonawy
Bright Reddish - jasno czerwonawy
Shadow - cień
Dark Reddish Soil Dune - ciemno czerwonawa wydma
Region Rover May Visit - region dostępny dla robota

Regiony:

Region North America - Ameryka Północna
Dark reddish soil dunes (rock free area) - ciemno czerwonawe wydmy z gruntu (obszar bez skał)

Region Europe - Europa
Weathered coating over most of boulder - zwietrzała większość powierzchni skały
Perched on surface - osadzona na powierzchni (gruntu)

Region Asia - Azja
Pink rock - różowa skała
Partially buried - częściowo zagrzebana

Region Africa - Afryka
Bright reddish soil - jasno czerwonawa gleba
Dark Reddish Soil - ciemno czerwonawa gleba
Unweathered rock - skała niezwietrzała

Region South America - Południowa Ameryka
Soil disturbed by Rover wheels becomes dark reddish - grunt naruszony kołami robota staje się ciemno czerwonawy
Wheels dig very deep there exposing pink soil - Koła zagrzebują tu się głęboko eksponując różowe warstwy gruntu.

Region Antarctica - Antarktyda
Bright reddish soil*(covers large areas around Lander) - Jasno czerwonawy grunt* (pokrywa duże obszary dookoła lądownika) *Kolor gruntu na rysunku jest określony tylko w pewnych miejscach. Chociaż nie przedstawiony dla każdej skały, ciemno czerwonawy grunt jest z przodu większości skał na rysunku i jasno czerwonawy za nimi (jak w regionie Afryka). Skrawki ciemno czerwonawego gruntu są między większością skał.

Region Australia - Australia
Pebbles, granules on rocks and on ground - kamienie (otoczaki), ziarna na skałach i na gruncie
Sockets in rocks - wgłębienia na skałach.
Very weathered rock - skała silnie zwietrzała
Rounded rock - skała zaokrąglona

Osobliwości
Tłumaczenie - patrz w regionach
Large crater on horizon - duży krater na horyzoncie.
Ogólne pytania proszę kierować pod adres: kontakt@marssociety.pl
Copyright © The Mars Society 1998-2003
" Ziemia jest kolebką ludzkości, lecz nikt
nie pozostaje w kolebce do końca życia. "
-- Konstanty Ciołkowski, 1895

PRZYŁĄCZ SIĘ DODAJ DO ULUBIONYCH NAPISZ DO NAS FAQ