Mars Society Polska:
  ::  Strona główna
  ::  Zarząd
  ::  Dane MSP
  ::  Statut stowarzyszenia
  ::  Deklaracja założycielska
  ::  Raporty
  ::  Studenckie Koło Naukowe

  Projekty:
  ::  Projekt MPV

  Zbiory MSP:
  ::  Archiwum artykułów
  ::  Zdjęcia i animacje
  ::  Forum
  ::  Księga gości
  ::  Linki

  MS na świecie:
  ::  Kwatera Główna w USA
  ::  Wielka Brytania
  ::  Kanada
  ::  Australia
  ::  Pozostałe oddziały
 
Konkurs Towarzystwa Planetarnego
"Czerwony pojazd rusza na Marsa"
<< cofnij do artykułów | << cofnij do rrgtm


Poszukiwani:
uczniowie-nawigatorzy i uczniowie-naukowcy do misji treningowej
"Czerwony pojazd rusza na Marsa"!
Przyszłość: Gdy lądownik będzie osiadał na powierzchni Marsa, w tym samym czasie, w zaaranżowanej na Ziemi Bazie Marsjańskiej,  zespół studentów astronautów weżmie udział w sterowaniu robotami na Marsie ! Współpracować z nimi będą studenci naukowcy, którzy zaprojektują proste, pouczające eksperymenty możliwe do przeprowadzenia na Marsie. Oba zespoły prześlą dane z Marsa do uczniów na całym świecie. Jednak nie ci studenci będą pierwszymi uczestnikami prawdziwej eksploracyjnej misji planetarnej. Taka okazja pojawia się teraz.
Terażniejszość: Towarzystwo Planetarne daje ci szansę zostania jednym z pierwszych uczniów zaangażowanych w prawdziwą misję badawcza.  Uczniowie-naukowcy i uczniówie-nawigatorzy z misji terningowej Czerwony pojazd rusza na Marsa rozszerza dotychczasowy wspólny program edukacyjny prowadzony przez nas z firmą LEGO, i wytyczą drogę, którą Czerwony Pojazd dotrze na samą Czerwoną Planetę. Uczniowie-naukowcy z misji treningowej będą pracowali z aktualnymi danymi otrzymanymi z sondy Mars Global Surveyor krążącej obecnie wokół Marsa i będą sterować pracą orbitalnej kamery marsjańskiej znajdującej się na pokładzie sondy. Uczniowie-naukowcy wybiorą miejsce lądowania dla misji do Marsa i z powrotem na Ziemię, a uczniowie nawigatorzy będą badali symulowane miejsce lądowania przy pomocy zrobotyzowanego pojazdu. Uczniowie z całego świata będą współpracować przy konstrukcji terenu marsjańskiego . Towarzystwo Planetarne prowadzi projekt Czerwony Pojazd rusza na Marsa dzięki funduszom firmy LEGO i innych sponsorów wymienionych poniżej, oraz we współpracy z NASA, Laboratorium Napędów Odrzutowych i firmą Malin Space Science Systems.


Misja Mars Surveyor 2001 została skreślona
Start misji lądownika Mars Surveyor 2001 zaplanowano na 10 kwietnia 2001 roku, lądowanie powinno odbyć się 22 stycznia 2002 roku. Oprócz pojazdu Marie Curie i ramienia robota, lądownik wyposażony miał być w aparaturę do przeprowadzenia eksperymentów, niezbędnych przy misjach załogowych na Marsa w przyszłości. Instrumenty w lądowniku miały zademonstrować produkcję paliwa rakietowego przy użyciu gazów znajdujących się w marsjańskiej atmosferze. Inne urządzenia miały zbadać właściwości marsjańskiego podłoża i promieniowanie powierzchni. Chociaż misja Mars Surveyor 2001 została skreślona, w związku ze zmianami w całym programie marsjańskim, przygotowywane urządzenia i eksperymenty polecą na kolejnych misjach. Misja treningowa Czerwony pojazd rusza na Marsa w pełni wykorzysta, jako bazę edukacyjną dla uczniów uczestniczących w kolejnych ekspedycjach marsjańskich, to wszystko co już zostało zrobione w ramach projektu Mars Surveyor 2001.

Misja Mars Global Surveyor cały czas działa !
Misja Mars Global Surveyor (MGS) została wystrzelona 7 listopada 1996 roku i rozpoczęła obserwacje powierzchni Marsa z orbity wokółplanetarnej 1 kwietnia 1999. Na pokładzie sondy znajdują się instrumenty przeznaczone do przekazywania danych o powierzchni Marsa, jego atmosferze i własnościach magnetycznych.
MGS wykonał już ponad 6000 okrążeń wokół Marsa, co stanowi mniej niż połowę zaplanowanych obserwacji.
Kamera sondy, Mars Orbiter Camera (MOC) dostarcza największej ilości danych. Niektóre obrazy z MOC charakteryzują się bardzo wysoką rozdzielczością; można na nich zobaczyć nawet tak małe obiekty, jak skały o rozmiarach 1.4 m, a wykorzystuje się je do szczegółowych badań geologicznych.  Obrazy szerokokątne, o mniejszej rozdzielczości, służą do obserwacji burz pyłowych, tworzenia się chmur, okołobiegunowych czap lodowych i specyficznych form powierzchniowych utworzonych przez wiatr. Dane z Mars Global Surveyor zostaną wykorzystane w porównawczych studiach Ziemi i Marsa – dwu planet, które powstały w podobnych warunkach miliardy lat temu, lecz obecnie różnią się znacznie. Dane MGS pomogą zaplanować kolejne misje do Marsa. Obrazy MOC dostarczą ważnych informacji do wyboru lądowisk przyszłych marsjańskich próbników.

Uczniowie naukowcy
W ciągu trzech miesięcy po ich zakwalifikowaniu, uczniowie- naukowcy będą szkoleni zaocznie i wykorzystają obrazy z misji Viking i Mars Global Surveyor , by wybrać potencjalne miejsce lądowania misji powrotnej do Marsa. Uczniowie-naukowcy będą sterować pracą kamery MOC z Mars Global Surveyora w celu uzyskania zdjęć o wysokiej rozdzielczości lądowiska lub podobnie ukształtowanego terenu na powierzchni Marsa. W okresie pomiędzy styczniem i marcem 2001 uczniowie-naukowcy pojadą do Malin Space Science Systems w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się centrum sterowania kamerą Mars Global Surveyora i przygotują komendy do kamery, które przesłane zostaną na pokład sondy. Uczniowie-naukowcy będą trenować uczniów-nawigatorów korzystając z  wiedzy zdobytej przy wyborze miejsca lądowania, a wymagającej polączenia umiejętności opracowania danych pomiarowych z naukową interpretacją wyników. Dlatego też, kandydaci powinni zademonstrować swoją wiedzę dotyczącą nauki o Marsa i  sposobach realizacji celów naukowych przy pomocy instrumentów Mars Global Surveyora . Uczniowie wybrani jako uczniowie-naukowcy odbędą specjalistyczny trening poprzez internet i listownie. Uczniowie ci otrzymają konieczne do uczestniczenia w szkoleniu wyposażenie. Niektórzy uczniowie-naukowcy mogą pełnić rolę przedstawicieli mediów i ekspertów ds. edukacji w projekcie. Towarzystwo Planetarne zastrzega sobie możliwość zmian w projekcie, w przypadku zmian w misji Mars Global Surveyor lub w przypadku gdy program NASA eksloracji Marsa ulegnie istotnym modyfikacjom wpływającym na projekt Czerwony pojazd rusza na Marsa: misja treningowa. Uczniowie naukowcy będą uczestniczyć w najwyżej siedmiu dniach działania misji.

Konkurs kwalifikacyjny na esej dla uczniów-naukowców
Początek 4 października 1999 - koniec 15 czerwca 2000
W celu przystąpienia do konkursu kwalifikacyjnego należy napisać esej (do 1500 słów) opisujący misję pojazdu Marie Curie i robota - ramienia lądownika w misji Mars Surveyor 2001. Jakie są naukowe cele misji, które zdefiniujesz dla pojazdu i robota - ramienia lądownika, jak inne urządzenia Mars Surveyor 2001 będą wspomagać te cele? Poczytaj o Marsie i przeprowadź własne badania. Informacje o aparaturze na Mars Surveyor 2001 znajdziesz na stronach Notatek o instrumentach naukowych, które możesz otrzymać w swoim Regionalnym Centrum Projektu Czerwony Pojazd rusza na Marsa, lub na stronie internetowej Towarzystwa Planetarnego, na której znajdziesz także liczne odsyłacze i wskazówki, gdzie możesz dowiedzieć się czegoś więcej.
W swoim eseju musisz zawrzeć akapit poświęcony rozwiązaniu poniższej sytuacji: dwójka naukowców pracujących przy misji, Jun i Maria, nie zgadza się co do pierwszego zadania robota - ramienia lądownika po wylądowaniu sondy na Marsie. Ramię ma dwa zadania: 1) podnieść i wysłać na powierzchnię mini pojazd Marie Curie, 2) zaczerpnąć i dostarczyć pyłu z podłoża do eksperymentu z podłożem i pyłem. Jun uważa, że jeśli coś stanie się podczas zagarniania pyłu marsjańskiego, ramię może nie móc następnie wysłać pojazdu. A wtedy pojazd nie będzie mógł wykorzystać żadnego ze swoich instrumentów ani jechać. Zdaniem Marii, ramię powinno najpierw dostarczyć pył do badania pyłu i podłoża, ponieważ w wypadku awarii ramienia przy przenoszeniu pojazdu, ramię nie mogłoby być wykorzystane do pobrania próbek podłoża, a to oznaczałoby brak jakichkolwiek danych z bardzo ważnego badania pyłu! Wyobraź sobie, że jesteś naukowcem pracującym nad misją lądownika Mars Surveyor 2001 i zastanów się, jak rozstrzygnąłbyś ten spór.
Pamiętaj o tym, że rozwiązujesz spór pomiędzy dwojgiem ludzi, a nie tylko starcie dwóch poglądów.
Przy pisaniu eseju powinieneś uwzględnić następujące zagadnienia:
> Czy w swojej pracy wziąłeś pod uwagę, czego ludzie muszą się dowiedzieć o Marsie żeby prowadzić tam badania?
> Czy twój esej jest zgodny z tym, co już wiemy o Marsie - np. temperatura, suche, pyliste i wrogie otoczenie?
> Czy przy opisie działań, które pojazd i ramię lądownika maja wykonać, uwzględniłeś jak pojazd i ramię mogą osiągnąć cele naukowe?
> W jaki sposób inne urządzenia na lądowniku mogłyby być wykorzystane do wspomożenia misji, którą przeznaczyłeś dla pojazdu Marie Curie i ramienia lądownika? Jak można je wykorzystać do osiągnięcia celów naukowych?

Regulamin konkursu kwalifikacyjnego dla uczniów naukowców
- Swój esej mogą przesłać wszyscy urodzeni pomiędzy 31 stycznia 1984 i 31 stycznia 1991 roku.
- Można przesłać tylko jedno zgłoszenie. Dzieci oraz rodziny pracowników Towarzystwa Planetarnego, NASA, Laboratorium Napędów Odrzutowych, pracowników firm sponsorujących projekt Czerwony pojazd rusza na Marsa, uczestników zespołów badawczych przy misji Mars Surveyor 2001, członków Komitetu Nadzorującego projekt Czerwony Pojazd rusza na Marsa i Doradczego Komitetu Edukacyjnego nie mogą uczestniczyć w konkursie.
- Osoby zgłaszające się jako uczniowie naukowcy mogą również kandydować na uczniów nawigatorów.
- Esej powinien dotrzeć do Regionalnego Centrum projektu przed 15 czerwca 2000. (Osoby zamieszkałe w krajach, w których nie ma Regionalnego/ Krajowego Centrum powinny skontaktować się z  Towarzystwem Planetarnym w celu uzyskania specjalnych instrukcji). Nie należy przesyłać esejów przed 4 października 1999. Po 1 października 1999 możesz odwiedzić stronę WWW Towarzystwa Planetarnego lub skontaktować się z nim listownie, bądź telefonicznie w celu uzyskania informacji o swoich Centrach Regionalnych i Krajowych. Adresy i numery telefonów znajdziesz na końcu tego ogłoszenia.
- Wszystkie zgłoszenia stają się własnością Towarzystwa Planetarnego, mogą zostać opublikowane w Raporcie Planetarnym lub na naszej stronie WWW i nie będą zwracane.
- Esej nie musi być napisany po angielsku, a raczej w języku uzgodnionym ze swoim Centrum Regionalnym. (Skontaktuj się z Centrum Regionalnym w celu ustalenia dopuszczalnych języków. Ostatecznej oceny dokona Towarzystwo Planetarne w oparciu o tłumaczenia esejów półfinalistów na angielski, dokonanych przez Centrum Krajowe.)
- Każdy uczeń wraz ze swoim esejem powinien przesłać również: 1) Formularz Zgłoszenia Ucznia, 2) Formularz Zgody rodziców lub opiekunów, 3) Formularz Zgody Szkoły, 4) Formularz Opiekuna Naukowego. Uczniowie powinni wybrać i zgłosić swoich opiekunów naukowych. (Opiekun naukowy jednego ucznia może być również opiekunem innych uczniów.) Opiekun (najlepiej niespokrewniony z uczniem) powinien mieć co najmniej 21 lat i musi zgodzić się pomagać uczniowi w interpretacji reguł konkursu, w przeprowadzaniu badań dla potrzeb eseju, musi potwierdzić, że esej stanowi samodzielną pracę ucznia oraz pomagać mu w szkoleniu, jeśli uczeń zostanie do niego zakwalifikowany.
Formularze można otrzymać w Centrach Regionalnych lub na stronie internetowej Towarzystwa Planetarnego. Brakujące lub niekompletne formularze stanowią podstawę do dyskwalifikacji. Przed wyborem kandydatów, finaliści będą musieli przeprowadzić krótką konferencję telefoniczną z grupą jurorów konkursu, dotyczącą szczegółów ich esejów. Wyniki tych konferencji wykorzystane zostaną przy wyborze uczniów naukowców. Opiekun naukowy lub jego zastępca zaaprobowany przez Towarzystwo Planetarne powinien być obecny podczas tej rozmowy. Tłumacz lub jakiekolwiek inne szczególne potrzeby ucznia, konieczne do przeprowadzenia tej konferencji będą zapewnione przez Towarzystwo Planetarne.

Ocena i wybór uczniów naukowców
- Centra Regionalne (ćwierćfinały) i Centra Krajowe (półfinały) wybiorą najlepsze prace w trzech kategoriach wiekowych: początkujący, którzy 31 stycznia 2002 roku będą mieli 11-12 lat; juniorzy, którzy 31 stycznia 2002 roku będą mieli 13-14 lat; seniorzy, którzy 31 stycznia 2002 roku będą mieli 15-18 lat. Towarzystwo Planetarne nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotrą na czas do oceniających, ani za błędy w tłumaczeniu regulaminu konkursu popełnione przez Centrum Krajowe.
- Towarzystwo Planetarne ogłosi listę uczniów naukowców 3 października 2000 roku.
- Wydatki na podróż, wyżywienie i zakwaterowanie uczniów naukowców ponosi Towarzystwo Planetarne, według ustaleń dotyczących w/w kwestii dokonanych przez Towarzystwo. Uczniowie będą musieli pokryć wszystkie wydatki związane ze swoimi osobistymi, zdrowotnymi i specjalnymi potrzebami, podczas podróży i pobytu poza domem. Uczniowie z krajów, z których wymagana do USA jest wiza, powinni postarać się o nią  odpowiednio wcześniej.

Kandydaci na uczniów nawigatorów
Uczniowie nawigatorzy udadzą się do pewnego, wybranego później, miejsca w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajdą wielkoskalową makietę marsjańskiej powierzchni zbudowaną według projekt uczniów-naukowców.
Uczniowie nawigatorzy będą penetrowali nieznany ląd sterując zdalnie zrobotyzowanym pojazdem, zgodnie y postawionym przed nimi zadaniem wyboru najciekawszych próbek gruntu do zabrania na Ziemię. W październiku 2001 uczniowie nawigatorzy przejdą przeszkolenie w ramach misji treningowej Czerwony pojazd rusza na Marsa. Uczniowie nawigatorzy muszą myśleć krytycznie by wybrać najistotniejsze informacje, wzbogacające wiedzę naukową.  Z tego względu kandydaci powinni wykazać się umiejętnościami i wiedzą na temat badań za pomocą robota, do nauki których zostało stworzone wiele produktów LEGO. Kandydaci powinni umieć podejmować decyzję dotyczące scenariusza badań, opartych na zrozumieniu celów naukowych misji.
Uczniowie wybrani jako uczniowie-nawigatorzy odbędą specjalistyczny trening poprzez internet i listownie, w ciągu ośmiu miesięcy po ich wyborze. Uczniowie ci otrzymają konieczne do uczestniczenia w szkoleniu wyposażenie. Niektórzy uczniowie nawigatorzy mogą pełnić rolę przedstawicieli mediów i ekspertów ds. edukacji w projekcie. Towarzystwo Planetarne zastrzega sobie możliwość zmian w projekcie, w przypadku zmian w misji Mars Global Surveyor lub w przypadku gdy program NASA eksloracji Marsa ulegnie istotnym modyfikacjom wpływającym na projekt Czerwony pojazd rusza na Marsa: misja treningowa. Uczniowie nwigatorzy będą uczestniczyć w najwyżej siedmiu dniach działania misji.

Konkurs na dziennik kandydata na ucznia nawigatora
Początek 2 marca 2000 - koniec 15 listopada 2000
Warunkiem przystąpienia do konkursu kwalifikacyjnego jest zapisywanie przez ucznia swoich doświadczeń z systemem LEGO w formie dziennika, przy użyciu specjalnego formularza “Czerwony pojazd rusza na Marsa” (nie więcej niż 1500 słów). Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania w formularzu. Brakujące lub niepełne odpowiedzi stanowią podstawę do dyskwalifikacji kandydata. Istnieją cztery systemy LEGO zakwalifikowane do użycia w konkursie: 1) Wspólny zestaw edukacyjny Towarzystwa Planetarnego i LEGO Czerwony Pojazd, Czerwony Pojazd (dostępny dla szkół i ośrodków naukowych w Towarzystwie Planetarnym lub poprzez zamówienie z katalogu PITSCO/LEGO Dacta); 2) LEGO MINDSTORMS Robotics Invention System (dostępny w sklepach z zabawkami); 3) ROBOLAB Team Challenge Set LEGO MINDSTORMS dla szkół (dostępny w katalogu PITSCO/LEGO Dacta); oraz 4) LEGO DACTA Control Lab (dostępny w katalogu PITSCO/LEGO Dacta). Długość czasu spędzonego na pracy z systemem LEGO nie jest decydującym czynnikiem w konkursie, ale będziesz musiał spędzić z systemem pewną ilość czasu, żeby zrozumieć pytania konkursowe.
W wielu szkołach, muzeach i ośrodkach naukowych systemy LEGO są już dostępne dla dzieci. W celu dowiedzenia się o najbliższy dostępny system LEGO, możesz skontaktować się ze swoim Centrum Regionalnym. Ponieważ wiele pytań dotyczy twoich decyzji co do poleceń wydawanych pojazdowi Marie Curie w celu badania konkretnego obszaru na Marsie, czytaj książki o Marsie i szukaj informacji w bibliotece i w Internecie. Z Notatek o instrumentach naukowych dowiesz się potrzebnych faktów o aparaturze i eksperymentach misji Mars Surveyor 2001.Otrzymasz je w swoim Centrum Regionalnym, lub znajdziesz na stronie internetowej Towarzystwa Planetarnego, która oprócz tego zawiera odsyłacze i wskazówki, gdzie znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Przyznawanie systemów LEGO
Niektórzy uczniowie mogą nie mieć dostępu do żadnego z wymienionych wyżej systemów LEGO, więc kluby, ośrodki naukowe, szkoły i inne placówki w których dzieci przebywają pod opieka dorosłych mogą kwalifikować się do otrzymania bezpłatnego systemu LEGO. Towarzystwo Planetarne przeprowadzi losowanie zgłoszeń nadesłanych przez instytucje chcące otrzymać system LEGO. Wylosowane zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z kryteriami przyznania systemu LEGO podanymi poniżej. Możliwe, że wylosowane zgłoszenie nie będzie spełniać kryteriów, co spowoduje konieczność dodatkowego losowania, aż do rozdania wszystkich systemów.
Jeśli reprezentujesz klub, szkołę, ośrodek naukowy, lub jakąkolwiek placówkę, w której dzieci przebywają pod opieką dorosłych, napisz list na papierze firmowym wyjaśniający:
1) jaką instytucję reprezentujesz, 2) jakie zajmujesz w niej stanowisko, od jak dawna tam pracujesz, 3) kiedy instytucja została założona, ile dzieci z niej korzysta, 4) jaki jest cel, dla którego dzieci korzystają z twojej instytucji, 5) ile dzieci będzie korzystać z systemu LEGO w celu uczestniczenia w konkursie na ucznia astronautę w programie Czerwony Pojazd rusza na Marsa, jeśli otrzymacie system, oraz 6) kto będzie nadzorował system i uczył dzieci jego użycia. Oprócz tego 7) scharakteryzuj typ komputera, na którym zostanie zainstalowany system LEGO lub jak twoja instytucja zamierza zdobyć komputer do celów uczestnictwa w konkursie i jaki typ komputera to będzie. prosimy o przesłanie listu do Towarzystwa Planetarnego na adres podany na końcu tego ogłoszenia.
List musi zostać wysłany w marcu 2000 roku. W kwietniu 2000 roku, Towarzystwo Planetarne zweryfikuje informacje podane w twoim liście, jeśli zostanie on wylosowany. Fałszywe, brakujące lub niemożliwe do zweryfikowania informacje stanowią podstawę do odrzucenia zgłoszenia. Pracownicy Towarzystwa Planetarnego, NASA, Laboratorium Napędów Odrzutowych, firm sponsorujących projekt Czerwony Pojazd rusza na Marsa, misji Mars Survyor 2001 oraz członkowie Rady nadzorującej projekt i Doradczego Komitetu Edukacyjnego nie mogą przesyłać swoich zgłoszeń. Ilość systemów LEGO do rozdania zostanie ustalona przed losowaniem. Systemy zostaną przyznane i przesłane do wylosowanych instytucji w ciągu ostatniego tygodnia kwietnia 2000 roku. Rodzaj przyznawanego systemu zostanie ustalony przez Towarzystwo Planetarne. Będziemy się starać wybrać system najlepiej odpowiadający potrzebom waszej instytucji. Prosimy pamiętać, że komputer, na którym zainstalowany zostanie system musicie zapewnić sobie we własnym zakresie. Przyznani systemu może być uwarunkowane tym, czy twoja instytucja została Regionalnym lub nawet Krajowym Centrum Oceniania w konkursie na uczniów astronautów, a także tym, czy twoja instytucja dysponuje komputerem do uruchomienia systemu.

Konkurs na rysunek terenu wokół miejsca lądowania
Uczniowie z całego świata otrzymają, za pośrednictwem Centrów Regionalnych, materiały na temat misji Mars Global Surveyor i kryteriów wyboru miejsca lądowania. W okresie od stycznia do marca 2001, już po wyborze miejsca lądowania przez uczniów naukowców, uczniowie ci będą brali udział w koknursie na szczegółowy rysunek ilustrujący jak takie miejsce, widziane z powierzchni Marsa,  mogłoby wyglądać. Prace wielu  uczniów z różnych krajów będą nagrodzone lub wyróżnione. Połączenie zwycięskich rysunków posłuży za wzór (rysunek techniczny) do stworzenia wielkoskalowego modelu symulującego powierzchnię Marsa. Z tego modelu korzystać będą uczniowie nawigatorzy w swoich ćwiczeniach ze zrobotyzowanym pojazdem. Szczegóły konkursu i materiały pomocnicze bądą dostępne po 1 stycznia 2001 w Centrach Regionalnych lub na stronach internetowych Towarzystwa Planetarnego (http://planetary.org). Osoby, które nie mają dostępu do Centrm Regionalnego mogą zwracać się po instrukcje bezpośrednio do Towarzystwa Planetarnego.

Regulamin konkursu na uczniów nawigatorów
- Swój dziennik mogą przesłać wszyscy urodzeni pomiędzy 31 stycznia 1984 i 31 stycznia 1991 roku. Kandydaci powinni zapisywać prawdziwy czas na jednym z systemów LEGO zakwalifikowanym do konkursu.
- Można przesłać tylko jedno zgłoszenie. Dzieci oraz rodziny pracowników Towarzystwa Planetarnego, NASA, Laboratorium Napędów Odrzutowych, pracowników firm sponsorujących projekt Czerwony pojazd rusza na Marsa, uczestników zespołów badawczych przy misji Mars Surveyor 2001, członków Komitetu Nadzorującego projekt Czerwony Pojazd rusza na Marsa i Doradczego Komitetu Edukacyjnego nie mogą uczestniczyć w konkursie.
- Osoby zgłaszające się jako uczniowie naukowcy mogą również kandydować na uczniów nawigatorów.
- Wypełniony formularz dziennika powinien dotrzeć do najbliższego Regionalnego Centrum projektu przed 15 listopada 2000. (Osoby zamieszkałe w krajach, w których nie Regionalnego/Krajowego Centrum powinny skontaktować się z  Towarzystwem Planetarnym w celu uzyskania specjalnych instrukcji). Nie należy przesyłać wypełnionych dzienników przed 2 marca 2000. Po 1 marca 2000 możesz odwiedzić stronę WWW Towarzystwa Planetarnego lub skontaktować się z nim listownie, bądź telefonicznie, w celu uzyskania informacji o swoich Centrach Regionalnych i Krajowych. Uczniowi mogą przesyłać swoje dzienniki do każdego Centrum Regionalnego w ich kraju.
- Wszystkie zgłoszenia stają się własnością Towarzystwa Planetarnego, mogą zostać opublikowane w Raporcie Planetarnym lub na naszej stronie internetowej i nie będą zwracane.
- Esej nie musi być napisany po angielsku, lecz raczej w języku uzgodnionym ze swoim Centrum Regionalnym. (Skontaktuj się z Centrum Regionalnym w celu ustalenia dopuszczalnych języków. Ostatecznej oceny dokona Towarzystwo Planetarne w oparciu o tłumaczenia esejów półfinalistów na angielski, dokonanych przez Centrum Krajowe.)
- Każdy uczeń wraz z wypełnionym dziennikiem powinien przesłać również: 1) Formularz Zgłoszenia Ucznia, 2) Formularz Zgody Rodziców lub Opiekunów, 3) Formularz Zgody Szkoły, 4) Formularz Opiekuna Naukowego. Uczniowi powinni wybrać i zgłosić swoich opiekunów naukowych. (Opiekun naukowy jednego ucznia może być również opiekunem innych uczniów.) Opiekun (najlepiej niespokrewniony z uczniem) powinien mieć co najmniej 21 lat i musi zgodzić się pomagać uczniowi w interpretacji reguł konkursu, w przeprowadzaniu badań potrzebnych do wypełnienia dziennika, musi potwierdzić, że dziennik stanowi samodzielną pracę ucznia oraz pomagać mu w szkoleniu, jeśli uczeń zostanie do niego zakwalifikowany. Oprócz tego należy przesłać 5) szkic powierzchni Marsa, będący częścią dziennika. Nie należy pisać na tym rysunku, z wyjątkiem podpisania go na odwrocie.
Formularze można otrzymać w Centrach Regionalnych, lub na stronie internetowej Towarzystwa Planetarnego. Brakujące, niekompletne formularze oraz zgłoszenia zawierające niezgodne z regułami rysunki stanowią podstawę do dyskwalifikacji. - Przed wyborem kandydatów, finaliści będą musieli przeprowadzić krótką konferencję telefoniczną z grupą jurorów konkursu, dotyczącą szczegółów ich esejów. Wyniki tych konferencji wykorzystane zostaną przy wyborze uczniów nawigatorów. Opiekun naukowy lub jego zastępca zaaprobowany przez Towarzystwo Planetarne powinien być obecny podczas tej rozmowy. Tłumacz lub jakiekolwiek inne szczególne potrzeby ucznia, konieczne do przeprowadzenia tej konferencji będą zapewnione przez Towarzystwo Planetarne.

Ocena i wybór uczniów nawigatorów
- Centra Regionalne (ćwierćfinały) i Centra Krajowe (półfinały) wybiorą najlepsze prace w trzech kategoriach wiekowych: początkujący, którzy 31 stycznia 2002 roku będą mieli 11-12 lat; juniorzy, którzy 31 stycznia 2002 roku będą mieli 13-14 lat; seniorzy, którzy 31 stycznia 2002 roku będą mieli 15-18 lat. Towarzystwo Planetarne nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotrą na czas do oceniających, ani za błędy w tłumaczeniu regulaminu konkursu popełnione przez Centrum Krajowe.
- Towarzystwo Planetarne ogłosi listę uczniów nawigatorów 2 lutego 2001 roku.
- Wydatki na podróż, wyżywienie i zakwaterowanie uczniów nawigatorów i członków zespołu wspomagającego ponosi Towarzystwo Planetarne, według ustaleń dotyczących w/w kwestii dokonanych przez Towarzystwo. Uczniowie będą musieli pokryć wszystkie wydatki związane ze swoimi osobistymi, zdrowotnymi i specjalnymi potrzebami, podczas podróży i pobytu poza domem. Uczniowie z krajów, z których wymagana do USA jest wiza, powinni postarać się o nią  odpowiednio wcześniej.
 Dodatkowe informacje o programie Czerwony pojazd rusza na Marsa można otrzymać pisząc na podany adres:
Towarzystwo Planetarne,
65 North Catalina Avenue, Pasadena, CA, 91106
Pod numerem telefonu:
+ (626) 793-5100 lub odwiedzając stronę internetową Towarzystwa:
http://planetary.org
Ogólne pytania proszę kierować pod adres: kontakt@marssociety.pl
Copyright © The Mars Society 1998-2003
" Ziemia jest kolebką ludzkości, lecz nikt
nie pozostaje w kolebce do końca życia. "
-- Konstanty Ciołkowski, 1895

PRZYŁĄCZ SIĘ DODAJ DO ULUBIONYCH NAPISZ DO NAS FAQ