News"MIASTO INKÓW" - to nieformalna nazwa nadana w 1972 roku grupie interesujących wzniesień położonych na południowym biegunie MARSA.

Ich pochodzenie nigdy nie zostało wyjaśnione.Większość badaczy przypuszcza ,że mogą być to piaszczyste wydmy,które zostały przykryte materiałem a następnie stwardniały i zostały ponownie odkryte.W opinii innych są to kanały powstałe po przepływie roztopionej magmy lub miękka skała osadowa ,która następnie stwardniała i została wystawiona na działanie czynników atmosferycznych takich jak erozja wiatru.

Fotografie Mars Global Surveyor (MGS) rzuciły nowe światło na sprawę: "Miasta Inków". Fotografia przedstawia masywy górskie: "Miasta INKÓW" ,o współrzędnych marsjańskich: 82 S, 67 W, które są częścią większej kolistej struktury o średnicy ok. 86 km . Najprawdopodobniej jest to pozostałość dawnego krateru wybitego przez uderzenie meteorytu, wypełnionego materiałem a następnie ponownie odkrytego.

Przesłane fotografie nie pozwalają jednak na ścisłe ustalenie pochodzenia tych zadziwiających i niecodziennych form ukształtowania marsjańskiej powierzchni.


22.08.2002
Przysłane przez: Rafał Kendracki

Zródła:
Więcej na stronie:
http://www.spaceflightnow.com/news/n0208/21incacity/powrót do indeksu wiadomości        powrót do strony głównej

Uwagi do stron www Copyright 2002, Mars Society Polska design Intesk

stat4u