NewsJak zapylić Marsa?
W Centrum Badań Kosmicznych PAN opracowano modele zapylenia marsjańskiej atmosfery. Prace te związane są z programem naukowym planowanej w 2003 roku misji Mars Express - poinformowała dr Maria Błęcka z CBK PAN.

CBK PAN uczestniczy w przygotowaniach do organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną międzynarodowej Misji Mars Express. Udział Polski to budowa części spektrometru fourierowskiego - PFS (Planetary Fourier Spectrometer) oraz przygotowanie metodyki przyszłej interpretacji pomiarów wykonywanych za pomocą tego przyrządu - m.in. zapylenia atmosfery.

"Jesteśmy zaawansowani w przygotowaniach do interpretacji widm pomiarowych. Zajmujemy się, we współpracy z włoskimi uczonymi, numerycznym i laboratoryjnym modelowaniem uwzględniając rozmaite warunki panujące na powierzchni i w atmosferze Marsa: czynniki klimatyczne, zmiany temperatury, rozmaitość minerałów na powierzchni i w pyle atmosferycznym oraz strukturę i wielkości cząstek pyłowych. Trzeba pamiętać, że atmosfera Marsa jest prawie zawsze zapylona. Przypuszczamy, że skład mineralogiczny pyłu atmosferycznego jest identyczny lub zbliżony do składu pyłu na powierzchni planety" - powiedziała dr Błęcka.

Podstawowym problemem interpretacji widm - danych z przyrządu PSF obserwującego powierzchnię Marsa poprzez jego atmosferę - jest rozróżnienie charakterystycznych cech powierzchni planety i pyłu z atmosfery.

"W dotychczasowych rozważaniach ograniczaliśmy się do modelowania powierzchni planety i pyłu o najprostszej strukturze i składzie. Jako przykładowych materiałów używaliśmy m.in. andezytu, oliwinu, kalcytu, palagonitu. Obecnie kontynuujemy badania dla znacznie bardziej skomplikowanych przypadków uwzględniające zaawansowane modele teoretyczne i badania laboratoryjne. Mamy nadzieję, że nasze prace przyczynią się do powstania bardziej jednoznacznych niż istniejące dotychczas metod interpretacji spektrometrycznych danych pomiarowych" - powiedziała dr Błęcka.

21.08.2002
Przysłane przez: Rafał Kendracki

Zródła:
www.onet.pl
www.astronomia.gery.pl
powrót do indeksu wiadomości        powrót do strony głównej

Uwagi do stron www Copyright 2002, Mars Society Polska design Intesk

stat4u