Mars Society Polska:
  ::  Strona główna
  ::  Zarząd
  ::  Dane MSP
  ::  Statut stowarzyszenia
  ::  Deklaracja założycielska
  ::  Raporty
  ::  Studenckie Koło Naukowe

  Projekty:
  ::  Projekt MPV

  Zbiory MSP:
  ::  Archiwum artykułów
  ::  Zdjęcia i animacje
  ::  Forum
  ::  Księga gości
  ::  Linki

  MS na świecie:
  ::  Kwatera Główna w USA
  ::  Wielka Brytania
  ::  Kanada
  ::  Australia
  ::  Pozostałe oddziały
 
Analogowy MPV a założenia obecnych misji załogowych na Marsa.
<< cofnij


Andrzej Kotarski
Wiceprezes Mars Society Polska.
andrzejk@itnet.pl
Projekt marsjańskiego analogowego pojazdu ciśnieniowego (MAPV - Mars Analog Pressurized Vehicle), opracowanego przez polski oddział Mars Society, jest powiązany z założeniami misji załogowych na Marsa. Obecnie znanych jest kilka koncepcji lotów załogowych na Marsa, z których wymienić można: "Mars Direct" autorstwa dr Roberta Zubrina, Misja Wzorcowa NASA, Misja Towarzystwa Marsjańskiego autorstwa studentów MIT, (Massachusets Institute of Technology) czy też koncepcję autorstwa dr Franklina Chang-Diaz`a z wykorzystaniem silnika VASIMR (Silnik MHD o zmiennym impulsie właściwym). Wszystkie one mają wspólne założenia, do których należą:

»  Wysyłanie ładunków wyprawy dwoma do kilku rakietami nośnymi, przy czym, najpierw leci statek towarowy z wyposażeniem na potrzeby wyprawy i (lub) instalacją do produkcji materiału pędnego na powrót na Ziemię, a 2 lata potem statek załogowy,
»  Załoga liczy od 4 do 6 osób posiadających kilka wzajemnie uzupełniających się specjalności,
»  Starty odbywają się, co 2 lata w wyniku dostępności tzw. okna startowego trwającego 2-3 miesiące,
»  Lot na Marsa trwa od 115 do 180 dni,
»  Załoga przebywa na powierzchni Marsa około 500 dni, pozwalający na realizację szerokiego programu badawczego,
»  Wykorzystuje się lokalnie dostępne surowce do produkcji paliwa i zapasów do systemów podtrzymywania życia. Produkcja ta jest wykonywana przed przybyciem załogi oraz podczas jej pobytu,
»  Wykorzystuje się zamknięte systemy podtrzymywania życia,
»  Załoga po wykonaniu wraca statkiem powrotnym (ERV - Earth Return Vehicle) lub statkiem transferowym (CTV - Crew Transfer Vehicle) na Ziemię po 90 - 180 dniach lotu.


Koncepcja użycia pojazdu MPV przewiduje przewiezienie zatankowanego pojazdu na Marsa przez moduł załogowy wyprawy. Przyjęto ją dlatego, ponieważ w przypadku lądowania modułu załogowego w odległości od kilkudziesięciu do ok. 150 - 200 km od statku towarowego, istnieje możliwość dotarcia do niego za pomocą pojazdu ciśnieniowego. Pojazdem może podróżować cała 4 osobowa załoga wyprawy "Mars Direct" lub 2/3 załogi pozostałych wypraw. Liczba ta nie jest stałą, ponieważ w przypadku budowy pojazdu lotnego (przeznaczonego do lotu w wyprawie załogowej na Marsa) może ona ulec zwiększeniu.
Marsjański analogowy pojazd ciśnieniowy pozwoli na przetestowanie wielu możliwości prowadzenia badań w miejscach odległych od bazy wyprawy, a co za tym idzie, możliwości wykonywania szerokiego programu badawczego zakładanego w planach lotów załogowych na Marsa.
Ogólne pytania proszę kierować pod adres: kontakt@marssociety.pl
Copyright © The Mars Society 1998-2003
" Ziemia jest kolebką ludzkości, lecz nikt
nie pozostaje w kolebce do końca życia. "
-- Konstanty Ciołkowski, 1895

PRZYŁĄCZ SIĘ DODAJ DO ULUBIONYCH NAPISZ DO NAS FAQ