Mars Society Polska:
  ::  Strona główna
  ::  Zarząd
  ::  Dane MSP
  ::  Statut stowarzyszenia
  ::  Deklaracja założycielska
  ::  Raporty
  ::  Studenckie Koło Naukowe

  Projekty:
  ::  Projekt MPV

  Zbiory MSP:
  ::  Archiwum artykułów
  ::  Zdjęcia i animacje
  ::  Forum
  ::  Księga gości
  ::  Linki

  MS na świecie:
  ::  Kwatera Główna w USA
  ::  Wielka Brytania
  ::  Kanada
  ::  Australia
  ::  Pozostałe oddziały
 
Europejczycy przygotowują się do lotu na Marsa
<< cofnij

Chociaż moment, gdy pierwszy człowiek postawi stopę na marsjańskim gruncie jest jeszcze odległy, naukowcy już myślą o zażegnaniu podstawowych zagrożeń misji. Na pierwszy ogień poszły problemy natury fizjologicznej i psychologicznej, na które narażona będzie załoga w czasie długiego (co najmniej sześciomiesięcznego) lotu w warunkach nieważkości, odizolowania i zamknięcia na niewielkiej przestrzeni.

Pracę nad tymi zagadnieniami zamierza właśnie podjąć Europejska Agencja Kosmiczna. W kooperacji z francuską CNES (Centre National D'Etudes Spatiales), amerykańską NASA oraz dwoma antarktycznymi organizacjami agencja wystosowała zaproszenie do ośrodków badawczych, które chciałyby wykorzystać warunki symulujące uboczne efekty długotrwałego lotu kosmicznego do przeprowadzenia własnych badań. Badania te musiałyby zostać zakwalifikowane do jednego z dwóch pionierskich programów:

Concordia
Program ten proponuje przeprowadzenie eksperymentów z zakresu medycyny, fizjologii i psychologii w nowej naukowej bazie antarktycznej - Concordii, budowanej właśnie przez IPEV (Francuski Instytut Polarny) i PNRA (Włoski Program Antarktyczny).

Jakkolwiek propozycje dotyczące tego programu niekoniecznie muszą mieć związek z eksploracją kosmosu, agencje kosmiczne zgadzają się, że unikalne umiejscowienie Concordii będzie nieocenione dla działań przygotowawczych, związanych z przyszłą załogową misją marsjańską.

Stacja Concordia - nowa baza naukowa, budowana właśnie na Antarktyce przez IPEV - Francuski Instytut Polarny oraz PNRA - Włoski Program Antarktyczny. Odegra ona ważną rolę w badaniach ESA nad programem marsjańskim.

"Jako jedno z najbardziej odizolowanych miejsc na Ziemi, Concordia zapewni wyśmienite warunki dla odtworzenia warunków lotu na Marsa" - stwierdził lider programu Oliver Angerer. "Przez osiem - dziewięć, miesięcy w roku baza pozostanie zupełnie odcięta od świata, więc jej mieszkańcy będą musieli się nauczyć życia w stanie zupełnego odseparowania."

Ze zgłoszonych propozycji zostanie skonstruowany spójny program naukowy, który ruszy na wiosnę 2006. Program ten będzie ukierunkowany na pogłębienie wiedzy o ludzkiej zdolności przystosowania do skrajnych warunków - odizolowania, niewielkiej przestrzeni, surowego klimatu, dużej wysokości, oraz na poprawę opieki medycznej w miejscach odizolowanych.

Międzynarodowy program badań nad efektami długotrwałego leżenia
(International long-term bed rest study)
W drugim z programów ESA, CNES i NASA występują o propozycje eksperymentów podążających za dwoma głównymi celami programu European Programme for Life and Physical Sciences and Applications (ELIPS). Dla tego programu wykorzystana zostanie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS).

Celami tymi są:
Fizjologia mięśni i kości: wpływ zmian obciążenia na masę mięśni i kości

Fizjologia w ujęciu całościowym: zrozumienie procesów odpowiedzialnych za ciśnienie krwi i regulację pracy serca

Ponieważ możliwości badania ludzkiej psychiki na orbicie są bardzo ograniczone planowana jest też symulacja efektu długotrwałej mikrograwitacji na powierzchni Ziemi. Eksperyment zakłada sprawdzenie reakcji ludzkiego organizmu na stan przebywania przez 60 do 90 dni w pozycji leżącej, w płaszczyźnie opadającej po stronie głowy. Badania te będą przebiegały z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia francuskiego Instytutu Medycyny Kosmicznej (MEDES) w Tuluzie.

W trakcie dotychczasowych badań w warunkach rzeczywistej i symulowanej mikrograwitacji przeważali astronauci i ochotnicy płci męskiej. Dlatego też w eksperymentach zaplanowanych na lata 2004/05 weźmie udział 25 kobiet ochotniczek (w tym - grupa porównawcza). Jeśli będzie to uzasadnione - zostanie utworzona również grupa porównawcza złożona z około siedmiu mężczyzn.

Program ma doprowadzić do opracowania i przetestowania ćwiczeń oraz terapii lekowych, zapobiegających utracie kości i mięśni, a także pomagających zachować siłę i sprawność. Dodatkowym celem jest poznanie różnic reakcji fizjologii męskiej i żeńskiej na warunki mikrograwitacji.

Lider programu - Peter Jost stwierdził, że ma on przynieś korzyści nie tylko czysto naukowe, ale zaowocować również wymiernymi zyskami, płynącymi ze znalezienia praktycznych, codziennych zastosowań dla nowych odkryć.

"W ten sposób wyniki przyniosą korzyści dla ESA Life Sciences Programme dzięki możliwości wykorzystania ich w codziennej medycynie. Ostatecznie, opracowane zostaną zaawansowane metody by w przyszłości poprawiać bezpieczeństwo i stan zdrowia podczas długoterminowych pobytów na Mięczynarodowej Stacji Kosmicznej oraz aby ułatwić załogową misję na Marsa."


MARS SOCIETY POLSKA czyni obecnie starania w celu znalezienia partnerów krajowych i zagranicznych zainteresowanych przeprowadzeniem w ramach programu Concordia wspólnego eksperymentu, polegającego na psychologicznych badaniach zachowań załogi pojazdu MPV w warunkach skrajnych. MPV jest analogowym prototypem hermetycznego pojazdu marsjańskiego, budowanym przez Mars Society Polska.


Więcej informacji na temat programów i współtworzących je instytucji:
Ogólne pytania proszę kierować pod adres: kontakt@marssociety.pl
Copyright © The Mars Society 1998-2003
" Ziemia jest kolebką ludzkości, lecz nikt
nie pozostaje w kolebce do końca życia. "
-- Konstanty Ciołkowski, 1895

PRZYŁĄCZ SIĘ DODAJ DO ULUBIONYCH NAPISZ DO NAS FAQ