Mars Society Polska:
  ::  Strona główna
  ::  Zarząd
  ::  Dane MSP
  ::  Statut stowarzyszenia
  ::  Deklaracja założycielska
  ::  Raporty
  ::  Studenckie Koło Naukowe

  Projekty:
  ::  Projekt MPV

  Zbiory MSP:
  ::  Archiwum artykułów
  ::  Zdjęcia i animacje
  ::  Forum
  ::  Księga gości
  ::  Linki

  MS na świecie:
  ::  Kwatera Główna w USA
  ::  Wielka Brytania
  ::  Kanada
  ::  Australia
  ::  Pozostałe oddziały
 
Polski udział w europejskich misjach kosmicznych
<< cofnij

Misja MARS EXPRESS
W 2003 roku startuje kolejna sonda międzyplanetarna wyposażona w zestaw instrumentów naukowych poszerzających naszą wiedzę o Marsie. Centrum Badań Kosmicznych PAN uczestniczy w jednym z eksperymentów naukowych o nazwie Planetary Fourier Spectrometer (PFS) misji MARS EXPRESS organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Eksperyment PFS polega na pozyskaniu charakterystyk spektralnych powierzchni i atmosfery Marsa i ich analizie. Analiza widm pozwoli poznać bliżej skład chemiczny powierzchni Marsa i skład jego atmosfery, w szczególności może się przyczynić do rozwiązania zagadki obecności wody na Marsie we wczesnym okresie jego historii. Eksperyment PFS będzie wynikiem współpracy zespołów sześciu państw: Włoch, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski i Rosji. Centrum Badań Kosmicznych PAN bierze udział w naukowym przygotowaniu eksperymentu i w budowie aparatury.

Misja ROSETTA
Centrum Badań Kosmicznych uczestniczy w misji ROSETTA przygotowywanej przez Europejską Agencję Kosmiczną. Celem misji jest dotarcie do komety Wirtanena i jej gruntowne zbdanie. Szczególnie ważnym elementem misji będzie osadzenie lądownika na powierzchni jądra komety. Głównym celem misji jest zbadanie materiału z którego zbudowane jest jądro i który, jak się przypuszcza, może być bardzo bliski pierwotnej materii, z której przed 4,5 milionami lat formował się nasz układ planetarny. Lądownik będzie wyposażony w zestaw instrumentów do analizy chemicznej, izotropowej i mineralogicznej materii kometarnej. Przewidziano również bogaty program badań własności fizycznych i struktury jądra komety. Jednym z eksperymentów dedykowanych temu zadaniu jest MUPUS, kierowany przez prof. Tilmana Spohna z Instytutu Planetologii w Munster, z udziałem naukowców z Niemiec, z Polski (CBK i UW), Austrii, Wielkiej Brytanii i USA. Zadanie MUPUSa polega na dokonaniu pomiarów temperatury, przewodnictwa cieplnego, gęstości i własności mechanicznych warstwy przypowierzchniowej jądra, do głębokości 30-40 cm. Pomiary techniczne powinny być przeprowadzone w pewnej odległości (ok. 1 m.) od lądownika, by wyeliminować potencjalne zaburzenia, np. cień rzucany przez lądownik na powierzchnię jądra komety. Wymaga to specjalnego urządzenia wysuwającego. Sercem MUPUSa jest penetrator z urządzeniem wbijającym zaprojektowanym i wykonanym w Centrum Badań Kosmicznych. To młotkowe urządzenie powinno wbić penetrator w jądro o niezbyt dokładnie jeszcze znanej twardości. W czasie ostatniego Pikniku Naukowego model penetratora był prezentowany w działaniu.
Ogólne pytania proszę kierować pod adres: kontakt@marssociety.pl
Copyright © The Mars Society 1998-2003
" Ziemia jest kolebką ludzkości, lecz nikt
nie pozostaje w kolebce do końca życia. "
-- Konstanty Ciołkowski, 1895

PRZYŁĄCZ SIĘ DODAJ DO ULUBIONYCH NAPISZ DO NAS FAQ